dinsdag 12 september 2017

Sneller innoveren met partners kan elke organisatie!

Partnership of partnerschap bij innovatieIn deze steeds complexer wordende en snel veranderende wereld, is het ook voor grotere ondernemingen en MKB'rs belangrijk om zich aan te blijven passen. Vaak gaat dat goed, maar het komt ook voor dat het aanpassen niet snel genoeg lukt met eigen innovaties. Een uitstekende oplossing is om te innoveren samen met partners, want door partnering kan sneller, meer impact gemaakt worden.De bekende voorbeelden zoals de Senseo en iDeal zijn gerealiseerd door corporates, maar ook het MKB kan met een doordachte aanpak samen met partners innoveren.
Elkaars kracht gebruiken bij innovatie 
De voordelen van samenwerken met partners zijn mn dat de eigen core capabilities aangevuld worden met core capabilities van de ander, zodat de (gezamenlijke) klant daar profijt van heeft. Hoe dichter de core businesses van de beide partijen bij elkaar liggen, hoe spannender het wordt. Als een partnership goed ingericht is, dan kunnen sneller en efficiënter innovaties gerealiseerd worden.
Maar wat zijn partners eigenlijk?

Partners werken voor eigen risico samen

Vaak wordt de term bijna eufemistisch gebruikt door leveranciers om meer waarde te geven aan de relatie die er is. Een leverancier kan een partner zijn, maar het wordt m.i. vaak eenzijdig uitgelegd.
Zelf vind ik de omschrijving die een klant van mij een keertje gebruikte in dit geval passend:
"Een partij waarmee samengewerkt wordt en die voor eigen risico ontwikkelingen doorvoert voor onze (evt gezamenlijke) klanten. Het uiteindelijke doel is een drievoudige win: voor de beide partners en de klanten / gebruikers."
Een partner kan dus een leverancier zijn, maar ook een partij die dezelfde klanten bedient. In alle gevallen is het essentieel dat het belang van beide partijen duidelijk is, want anders kan het voorkomen dat je in elkaars vaarwater zit of eigenlijk weinig gemeen hebt. Het is op zich prima als er een klant - leverancier relatie is, als in de hele partnership de focus op de voordelen voor de klant blijven.
Partnering komt voor in drie verschillende vormen:
  1. Co-create; nieuwe service voor de klanten. iDeal is een uitstekend voorbeeld hiervan
  2. Co-operate; verbetering van bestaande diensten. Bijvoorbeeld het plaatsen van Youtube servers in het netwerk van ISP's om zo de kwaliteit te verbeteren.
  3. Co-market; een gezamenlijke nieuwe marktbenadering. Hierbij is de marktfocus en branding belangrijker dan de product focus, bv de McFLURRY OREO.

Wanneer met partners samen te werken?

De redenen om met partners samen te innoveren kunnen heel divers zijn. De reden kan ontstaan bij het formuleren van een strategie of na het uitvoeren van een SWOT. Maar kan ook ontstaan rondom een thema (bv een Smart City bijeenkomst) of eenvoudig weg op de golfbaan omdat het goed voelt.
Er is hierbij geen goed of fout. Wel is het belangrijk dat het gezamelijk streven is om voor eigen risico aan de partnership te werken en dat er een gezamenlijk beeld is van de (meestal nog ruwe) waarde propositie.

Hoe met partners samen te werken?

Organiseren innovatie met partnersEr zijn drie manieren op met partners samen te werken. De eerste is strategisch, de tweede is thematisch gericht en de derde is incidenteel.
Bij de strategische partnerships werken de partijen samen om zo veel als zinvol mogelijk is uit de partership te halen. Na het noodzakelijke voorwerk, kan het beste met een workshop gestart worden. Hierbij lichten de partijen hun core capabilities toe en wordt er vrijelijk gebrainstormd over gezamenlijke concepten. Na wat groeperen, wordt er een prioriteit aangebracht en voor de top 3 initiatieven (of meer, afhankelijk van het commitment) worden teams samengesteld. Deze teams moeten logischerwijs bestaan uit medewerkers van de partners, maar minstens zo belangrijk is de pluriformiteit van het team. Dit betekent dat er zowel marktgerichte als oplossingsgerichte mensen in de teams moeten zitten. Het is essentieel dat er één coordinator / leader / trekker / duwer voor elk initiatief benoemd wordt.
Bij een meer thematische partnership, werkt een brainstorm workshop ook het beste. De introductie van de partijen kan beknopter zijn dan bij een strategische partnership sessie en zal meer gericht zijn op het thema. Dit thema zal uitgebreid toegelicht moeten worden. Daarna ook in dit geval weer de brainstorm, selectie van de initiatieven en het samenstellen van de teams met coordinator.
Er is sprake van een incidentele partnership als twee of meer partijen voor één innovatie samenwerken. Hiervoor kan direct het team samengesteld worden.

Gezamenlijke innovatie

Dus bij alle partnerships zijn er één of meer innovaties of concepten benoemd. Het is niet waarschijnlijk dat direct duidelijk is hoe deze innovatie succesvol gaat zijn. Daarom ligt een iteratieve ontwikkelaanpak voor de hand. Deze kan het beste beginnen met het ontwerpen van een eerste versie van het business model, gevolgd door het onderzoeken van de aannames. De Innovation Pressure Cooker, is hiervoor een uitstekend middel. Omdat bij het onderzoeken van de aannames, steeds meer geleerd wordt over de beoogde innovatie, zullen er regelmatig herijkingen plaats vinden. Net zo lang totdat er een concept is, die met grote zekerheid in de markt gezet kan worden.
Deze blog post is eerder verschenen op StartupInc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten