dinsdag 7 februari 2017

Vliegende start Crowdfunding Quickscan van Peer! Innovation

Crowdfunding wordt steeds vaker als innovatief financieringsmiddel ingezet voor zowel MKB als non-profit organisaties. Dus heeft Peer! Innovation hiervoor een product ontwikkeld. Na een wat moeizame start van de product ontwikkeling, is de Crowdfunding Quickscan gelanceerd. En zonder een uitgekiend lanceringsplan heeft deze nieuwe dienst al een pilot gerealiseerd en hebben de volgende geïnteresseerden zich al aangemeld. 

Crowdfunding is een snel groeiende markt

Uit verschillende publicaties blijkt dat crowdfunding een groeiende markt is en dat Nederland zelfs koploper is met crowdfunding. Er zijn banken die zelfs actief naar crowdfunding doorverwijzen en crowdfunding kan ook ingezet worden om de commerciële aantrekkelijkheid van producten te testen (Kickstarter als research and development tool). 
Uit twee onderzoeken die we eerder gedaan hebben, is gebleken dat het uitvoeren van een crowdfunding zeer kostbaar kan zijn als het gehele traject uitbesteed wordt. Daarnaast groeit het aantal crowdfunding platformen nog steeds. Eigenlijk vereist crowdfunding een aantal slimme keuzes, voordat van start gegaan kan worden. Vandaar de Crowdfunding Quickscan.

Door focus en doorzetten is de dienst nu klaar

Binnen het Peer! Innovation team hadden we eind 2015 crowdfunding als een van de onderwerpen benoemd waar we iets mee zouden moeten doen. Door team wijzigingen en de veelheid van mogelijkheden van crowdfunding, lukte het een tijdje niet om hier enige vorm aan te geven. Tenslotte hebben Peter van der Star en Ad Bresser de handschoen opgepakt om te komen tot de Crowdfunding Quickscan. Hierbij hebben we gewerkt aan de manier waarop zo'n quickscan uitgevoerd zou moeten worden, met vragenlijst en al, en aan de tekst die voor geïnteresseerden e.e.a. uitlegt.

De Crowdfunding Quickscan levert snel inzicht op

Na wat vooronderzoek, begint de quickscan met een interview waarin, aan de hand van de vragenlijst, de discussie over een flink aantal aspecten van crowdfunding gevoerd wordt. Daarna wordt de informatie geanalyseerd en zal aanvullende informatie m.b.t. o.a. de crowdfunding platformen achterhaald worden. 
In de quickscan worden opgeleverd:
  • Crowdfunding doel
  • Crowdfunding tegenprestatie
  • Voorstel crowdfunding platform
  • Benodigde activiteiten bij uitvoering crowdfunding
  • Planning activiteiten
  • Kosten crowdfunding
Dit wordt na twee weken toegelicht in de afsluitende meeting.

Na pilot al snel meerdere kansen zonder veel communicatie

Tegen de tijd dat we onze klaar waren met de productontwikkeling, kwam Uitgestelde Kinderfeestjes langs met de wens voor crowdfunding. Dat kwam zeer goed uit en we hebben dat gelijk als pilot opgepakt. Hierbij hebben we onze aanpak nog iets verder verfijnt. We zijn er achtergekomen dat de on-line informatie van de crowdfunding platformen vaak te beperkt is om direct vast te stellen hoe deze aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Dit was een extra leerpuntje voor ons en is ook een reden om een quickscan uit te voeren. 
Bij het opleveren van de Crowdfunding Quickscan aan Uitgestelde Kinderfeestjes, hebben we natuurlijk een foto laten maken die we vrij breed gedeeld hebben op social media.

Ondertussen hebben we al twee gesprekken gehad met partijen die ook crowdfunding overwegen en daarnaast hebben we ook nog 2 andere leads. Dit nog zonder dat de SEO geoptimaliseerd landing page on-line was.
Wat ons betreft een uitstekende start van deze nieuwe dienst van Peer! Innovation.
Wil je ook aan de slag met crowdfunding, neem dan contact op met Innovation@peer033.nl.
(Deze blog is eerder verschenen op:http://peer033.nl/s2m/2017/01/crowdfunding-quickscan/)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten